Cách đếm cho đảo là gì?

Đã trả lời

Em có thấy câu sau trong sách học chữ Hán của em, bài đầu tiên:

日本は しまが 6852 とう あります。

Em đoánとう được dùng để đếm số đảo, không biết thế có đúng không?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn đúng rồi đấy, ngoài rat a có thể viết bằng Kanji như sau:

日本は島が6852島あります。

島 đầu tiên đọc theo kunyomi là しま và thứ 2 đọc theo onyomi là とう.

Đã trả lời vào 09/11/2015
Bình luận

Có biến âm ở 1,3,6,8,10 không vậy bạn?

Đã trả lời vào 15/05/2016

Theo mình biết thì không có biến âm thì phải.

vào 18/05/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.