Các bạn cho mình hỏi chút ạ, 子供は友達が持っているのと同じものをほしがります。Tại sao trước hoshi là wo chứ không phải là ga ạ?

Mong mọi người chỉ giáo, cảm ơn!

Bình luận

Sự khác nhau của 2 từ, là dựa trên tính chất từ như sau:

Tính từ đuôi -i ほしい –> dùng: が
Động từ ほしがります= ほしがる –> dùng  を

Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ dùng với を khi kết hợp với động từ và động từ thường đứng sau と (trợ từ trích dẫn).

Ví dụ:
私の彼女はバラの花をほしいと思いました・聞きました。

Đã trả lời vào 10/03/2016
Bình luận

vì đay là nói lên ý muốn của người khác.

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.