Cả nhà cho em hỏi động từ 転がる trong 2 câu này phải dịch làm sao cho đúng ạ?

Cả nhà cho em hỏi động từ 転がる trong 2 câu này phải dịch làm sao cho đúng ạ?

1.山道に石がたくさん転がっている。

2.そんな話はどこにでも転がっている。

Bình luận

1. Lăn/đổ xuống. 

2. Lăn/lan truyền đi. Theo kiểu đi đến đến cũng thấy câu truyện đó. 

Đã trả lời vào 16/02/2017

thanks bạn :)))

vào 17/02/2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.