Ai đó dịch giúp em câu “sửa lần cuối bởi…” với!!!!

Đã trả lời

Mình muốn dùng câu đó trên một trang diễn đàn trực tuyến, nhưng không biết dùng như bên dưới có đúng không?

先の編集者 (Người sửa trước)

Và “sửa lần cuối ngày” thì dịch thế nào nữa ạ.
Em cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

Cách dùng tự nhiên nhất (mặc dù không phải theo nghĩa đen) sẽ là  最終編集者 và 最終編集日/最終編集日時. Bạn cũng có thể dùng 更新者 (người cập nhật).
Ví dụ:
最終更新者: Naomi Dong
最終更新日時: 2015年10月8日 21:47
先の (=trước) sẽ không dùng được trong trường hợp này.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.