96人も遅刻するような学校なんだな tại sao lại dùng ような??

96人も遅刻するような学校なんだな
Trong câu này, sau một hồi hì hục vật lộn và cố gắng em dịch thành “có 96 người đến trường trễ” nhưng em vẫn không hiểu ような dịch như thế nào?
Có phải là “dường như có 96 người sẽ đến trường trễ”???? Em có cảm giác không đúng cho lắm. Nếu đúng thì tại sao lại là “youna”??

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ bạn có thể dịch 96人も遅刻するような学校なんだな là: “đó là cái “dạng” trường học nơi mà có 96 người đi học trễ” (dùng khi nói châm biếm rằng trường học đó không tốt).

Dùng tương tự như:

困こまったらすぐ噓うそをつくような男だ — Anh ấy là dạng người sẽ nói dối ngay lập tức khi anh ấy gặp rắc rối.

口くちで言わなくてもわかるような関係かんけいだ– Đó là dạng quan hệ mà bạn có thể giao tiếp mà không cần tạo ra tiếng động lớn.

Đã trả lời vào 13/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.