~て、~て、~します và ~てから、~てから、~します

Đã trả lời

Theo những gì em được biết thì ~てから、~てから、~します được sử dụng để diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp mà hành động này xảy ra sau hành động trước (hành động có thứ tự). Tuy nhiên em thường thấy mọi người sử dụng theo câu A nhiều hơn là câu B (chính xác thì e chưa thấy ai dùng câu B cả +.+)

A: 右に曲がって、まっすぐ行って、左に曲がって、まっすぐ行くと、突き当りにあります。

B: 右に曲がってから、まっすぐ行ってから、左に曲がってから、まっすぐ行くと、突き当りにあります。

Mọi người cho em hỏi cách sử dụng của 2 mẫu trên, khi nào dùng mẫu A khi nào thì dùng mẫu B ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Sự khác nhau cơ bản giữa  〜て và 〜てから là sự nhấn mạnh.てから nhấn mạnh những thứ  được nói đến.

〜てから được sử dụng ít hơn て rất nhiều khi dùng để nối câu. Cứ mỗi một lần dùng てから, thì bạn sẽ nhìn thấy đến 50 lần khác dùng  て. Khi bạn thấy 〜てから được sử dụng, nó ngay lập tức nhấn mạnh việc bạn nên chú ý vào những điều đã được đưa ra trong câu.

Một số ví dụ như sau:

祖父は祖母がぽっくり逝いってから急に老け込みました。
Sau cái chết đột ngột của bà tôi, ông tôi già đi nhanh chóng.

Nếu bạn đặt câu không dùng  から, nó sẽ là:

祖父は祖母がぽっくり逝って急に老け込みました。
Bà tôi mất đột ngột và ông tôi già đi nhanh chóng.
Nó không có nghĩa bằng câu trên đúng không?

Trong hướng dẫn chỉ dường của bạn, nếu dùng 〜てから nó sẽ được dịch như sau:
Chỉ sau khi bạn rẽ phải, đi thắng. Sau khi đi thẳng, rẽ trái, và chỉ sau như vậy, đi thẳng.<– nghe rất cứng nhắc đúng không? Thêm nữa rõ ràng khi bạn chỉ đường thì không dùng nhấn mạnh quá đáng như thế. Vì vậy hãy chú ý khi sử dụng nhé, ngoại trừ ý nghĩa còn nên chú ý đến sắc thái câu khi dùng nữa nhé.

Đã trả lời vào 22/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.