遅刻すると遅れるの違い

遅刻すると遅れるの違いは何でしょうか。教えてくれませんか。お願いします。

Bình luận

遅刻する chỉ dùng duy nhất cho người, để chỉ sự trễ hẹn, đến trễ cho một cuộc hẹn, một việc nào đó để được lên kế hoạch từ trước.
遅れる được dùng tổng quát hơn, diễn tả việc trễ giờ của tất cả sự vật và người. Ví dụ, đi học trễ, máy bay đến trễ, tàu đến trễ, …

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

1)授業に遅刻してすみません。
2)10時の電車に遅刻してしまいました。
trong 2 câu này thì sai ở câu nào v bạn

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

Xét về mặt ngữ pháp thì cả 2 câu đều không sai. Về mặt ngữ nghĩa cũng vậy.
Tuy nhiên để nghe tự nhiên hơn thì với câu 2 nên dùng 遅れる (lý do tại sao thì mình cũng không rõ, chỉ là nghe nhiều người Nhật dùng như vậy, nên mình nghĩ NÊN dùng như thế sẽ natural hơn).
10時の電車に遅れてしまいました。
Ngoài ra 遅れるdùng bao quát hơn, nên bạn có thể dùng cho tất cả mọi trường hợp đều đúng.
遅刻する dùng nhiều cho những cuộc hẹn, appoitment, cuộc họp, giờ học, … Tóm lại là nhưng hoạt động đã được hẹn giữa bạn và người khác.

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.