調子と具合

2 từ này đều chỉ trạng thái của một vật nhưng mình không biết phân biệt rõ ràng như thế nào? theo mình nhận thấy là  調子 có thể dùng cho cả người và vật nhưng  具合 chỉ đi với tình trạng của con người. vd
体の具合
体の調子
như vậy thì phân biệt như thế nào hả mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

体の具合: Thường dùng cho tình trạng sức khỏe (của người bệnh). Dùng khi bạn xác định được rõ tình trạng bệnh tình, cho người đang nhập viện, hoặc đang ốm.
体の調子: Dùng khi hỏi về tình trạng của cơ thể nhưng chưa xác định được bệnh. Ví dụ khi bạn thấy ai đó có vẻ mệt mỏi, bạn dùng 体の調子.

Đã trả lời vào 18/05/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.