見ることができる và 見られる 

Cho mình hỏi về cách sử dụng của 見ることができる và 見られる với ạ. Giải thích cụ thể giúp mình với ạ

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.