翻訳してくれませんか?

Đã trả lời

お住みの床に使われる材料では非常に珍しいものです。

Bình luận
Chấp nhận

Chào tamtey, câu này dịch là: “Vật liệu để làm sàn nhà này thực sự rất quý hiếm”
Nhân đây mình cũng muốn gợi ý bạn lần sau thử dịch trước, rồi đăng lên đây để các mem khác sửa, như vậy bạn sẽ học tốt hơn. Thân :)

Đã trả lời vào 25/05/2016
Bình luận

Theo mình “de” ở đây chỉ phạm vi vật liệu. Tức là (trong phạm vi) vật liệu được sử dụng làm sàn nhà thì (vật liệu đã dùng) rất quý.
Thường khi dịch sẽ không dịch trực nghĩa nên không thể hiện rõ tác dụng của “de”.
“ha” thì chắc bạn hiểu? Nó nhấn mạnh thêm cho nội dung đằng sau “rất quý”.
Có thể dịch như sau cũng được: vật liệu đã được dung để làm sàn nhà của bạn đặc biệt quý hiếm (非常に: phi thường, đặc biệt).
Nhưng để nghe “Việt” hơn thì chắc cứ dùng như đáp án bạn phía trên trả lời là ok.
Tuy không sát nghĩa, nhưng nghe thuần Việt.

Đã trả lời vào 26/05/2016
Bình luận

mình có thử dịch trước nhưng mình bị mắc ở trợ từ de khôn biết có tác dụng gì trong câu

Đã trả lời vào 26/05/2016
Bình luận

mình đã hiểu rồi cảm ơn 2 bạn nhé. nhân tiện đây có thể dịch giúp mình câu này được không?
今おっしゃったソフトと言うのは柔らかいのことですか。
いいえ、コンピュータのソフトウェアのことです。
mình dịch là ”phần mềm đã được biết đến hiện nay là  柔らかい phải không? ”(ừm, mình không hiểu lắm)
”không, đó là phần mềm của máy tính”

Đã trả lời vào 27/05/2016
Bình luận

Nếu bạn phân tích câu theo hướng sau mình nghĩ sẽ dễ hiểu hơn.
Thử tưởng tượng người đưa ra câu hỏi là một người nước ngoài mà không phải người Nhật bản địa.
Bạn có để ý từ ソフト là phiên âm katakana của từ soft, mà trong tiếng Anh soft có nghĩa là mềm.
Trong khi người Nhật lại dùng ソフト như phiên âm và viết gọn lại của từ software (ソフトウェア).
Vì thế sẽ được dịch như sau:
Người hỏi hiểu nhầm ソフト là phiên âm của soft dẫn đến câu hỏi: Từ ソフト vừa được nhắc/nói tới có phải (mang nghĩa) là mềm không?
Trả lời: Không, nó là phần mềm của máy tính (software).

Hy vọng sẽ giúp được bạn.

Đã trả lời vào 28/05/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.