“私が知っている人” hay “私の知っている人”?

わたしが知っている人はパーティーに来ませんでした。
Sử dụng  が cùng với 私 như trên liệu có khác với bình thường không? Còn câu bên dưới liệu có đúng không?
「わたくしの知っている人はパーティーに来ませんでした」
Em muốn hỏi câu này liệu có đúng ngữ pháp không?
Cách nói như vậy có tự nhiên không?

Bình luận
Chấp nhận

Hầu hết các câu đều xoay quanh chủ thể là 私vì vậy bạn có thể dùng「私は本を買った」, nhưng không dùng 「私が本を買った」trừ khi còn có chủ thể khác trong câu.

Trong một mệnh đề quan hệ liên kết các danh từ ta phải dùng が hoặc の. は thường dùng với nghĩa “đánh dấu chủ đề”, và mệnh đề quan hệ không được sử dụng như chủ đề của câu.Ví dụ:「私が買った本は面白い」hoặc「私の買った本は面白い」, nhưng「私は買った本… 」thì không đúng ngữ pháp (chắc bạn còn nhớ ngữ pháp của は, đứng sau は chính là chủ đề chính được nhấn mạnh trong câu).

Mình đã giả sử nếu là mình cũng sẽ có một số câu hỏi, nên mình sẽ đưa ra ở bên dưới và câu trả lời có lẽ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

(1) Liệu người bản xứ có cho là câu “私が知っている人は..” nghe kỳ quặc không? Ngữ pháp có đúng không?
「私が知っている人は…」đúng ngữ pháp và cũng nghe rất tự nhiên.

(2) Liệu  thay đổi “が” với “の” thì ngữ pháp vẫn còn đúng chứ? Tại sao? Như vậy nghe có tự nhiên không?

「私の知っている人は…」câu này cũng đúng ngữ pháp, và nghe tự nhiên.

Có thể có bạn đã xem phim 日本人の知らない日本語。Vậy bạn có thắc mắc の có tác dụng như thế nào trong câu「日本人の知らない日本語」?

Sự khác nhau giữa 私が知っている人 và 私の知っている人 là rất nhỏ, nhưng dùng với が có vẻ uyển chuyển và phù hợp dùng với keigo.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.