目が覚める và 起きる

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa 目が覚める và 起きる là gì ạ???

Bình luận
Chấp nhận

目が覚める → Thức giấc.

起きる → Dậy.

Khác biệt chính là do 起きる có thể dùng với cả nghĩa “thức dậy” và “đứng dậy”. Do đó, các đối tửng chủ thể, không chỉ riêng động vật hay con người đều có thể 起きる.

Đã trả lời vào 19/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.