率直に và 正直に、khác nhau ở điểm nào?

Mình chỉ đơn giản muốn biết sự khác nhau của chúng (tông, ngữ điệu, sắc thái, ý nghĩa,…)
Ai đó giúp mình nha.

Bình luận
Chấp nhận

正直に có nghĩa là “thành thật” (không che đậy, che dấu bất cứ gì), trong khi  率直に  cũng có nghĩa là “thành thật” nhưng dùng trong trường hợp không đánh bóng việc gì đó, hay không nói lời đường mật mà nói thẳng ra. Ví dụ, khi bạn muốn nói ai đó hãy nói thật đừng có che giấu gì cả thì bạn nói là “正直に言いなさい”, mà không dùng  “率直に言いなさい”.

正直な感想を言いますと có nghĩa người nói đã và đang che giấu hay nghĩ đến việc che dấu sự thật. Nó được dùng rất hữu ích để làm “nhẹ” trước khi nói đến điều gì đó làm người nghe tức giận. 率直な感想を言いますと đơn giản có nghĩa là ai đó đang thành thực (khi nói hay làm, nghĩ đến gì đó), vì vậy nó có thể được dùng cho những trường hợp những điều/sự việc tích cực.

Một vài ví dụ như sau:

「うちの学生の質はどうですか?」
「正直に言いますと、A高校よりは劣るような気がします」
.

「このラーメンうまいでしょう」
「正直に言いますと、豚骨はあまり好きじゃないんです」
.

「日本一の職場と言っても良いのではないか、というのが率直な感想です」
Khi bạn nói

「日本一の職場と言っても良いのではないか、というのが正直な感想です」
Nó có nghĩa là “thật không, suy nghĩ thực của tôi thì nó chính là nơi tốt nhất ở Nhật đấy”.

Đã trả lời vào 03/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.