犬と猫が好き và 犬も猫も好き, câu nào đúng hả mọi người?

Đã trả lời

Nếu cả hai câu trên đều đúng thì có gì khác nhau giữa 2 câu không? Em cám ơn cả nhà….

Bình luận
Chấp nhận

Cả hai câu trên đều đúng ngữ pháp, tuy nhiên hai câu trên với nghĩa hoàn toàn khác nhau nên không thể dùng thay thế cho nhau được.

「犬と猫が好き」 nghĩa là “chó và mèo”.

Ví dụ tốt nhất cho tình huống này là khi ai đó hỏi bạn:「どんな動物どうぶつが好すきですか。」 = “Bạn thích con vật nào?”. Nếu bạn thích cho và mèo, bạn trả lời là「犬と猫が好きです。」. Đối với câu hỏi này bạn không thể trả lời là:「犬も猫も好きです。」.

 

Tiếp theo,「犬も猫も好き」nghĩa là “cả chó lẫn mèo” (hay dịch chính xác hơn là “chó cũng mèo cũng…”) dùng khi người nói và người nghe đã nhắc đến chó và mèo trong tình huống hội thoại.

Ví dụ: nếu bạn được hỏi:「犬と猫では、どちらが好きですか。」 = “bạn thích con vật nào hơn, chó hay mèo?”. Nếu bạn thích cả 2, bạn trả lời là:「犬も猫も好きです。」.Nghe sẽ rất kỳ quặc nếu bạn dùng「犬と猫が好きです。」để trả lời cho câu hỏi này.

Thân!!

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

“犬と猫が好き” = “Tôi thích chó và mèo” thường là câu trả lời cho câu hỏi “Bạn thích con vật nào?”

“犬も猫も好き” = “tôi thích cả chó lẫn mèo” có thể thường trả lời cho câu hỏi “bạn thích con vật nào hơn, chó hay mèo?”

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.