水 khi nào thì đọc là すい, khi nào đọc là みず?

Đã trả lời

水có hai cách phát âm là すい và みず.

Mình muốn biết khi nào thì đọc là すい, khi nào đọc là みず?

Ví dụ: 水と米 đọc như thế nào?

Có luật lệ hay quy tắc gì khi dùng không? Nếu có thì là gì?

Cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

Kanji có 2 cách đọc là : ON(音読み) và KUN (訓読み).

Thông thường tròng sách đều viết cách đọc onyomi bằng katakana và cách đọc kunyomi bằng hiragana để phân biệt.

Quy tắc như sau:

Nếu chữ kanji đi kèm với chữ hiragana (hay còn gọi là quy tắc okurigana) ví dụ:食べる, đọc là た + べる, đó là cách đọc dùng kunyomi.

Nếu chữ kanji đúng 1 mình và không có kết hợp với chữ hiragana thì đọc theo kunyomi.

Nếu chữ kanji đi kèm với chữ kanji nữa thì dùng onyomi. Ví dụ:水泳、海水…

Kunyomi còn có thể dùng khi từ là từ ghép giữa 2 từ có nghĩa. Ví dụ: ゴミ箱ghép từゴミ + 箱

Cũng có rất nhiều từ ghép không tuân theo quy tắc trên. Nếu sách của bạn không nói đến thì bạn nên đổi tài liệu học tập.

水 có cách đọc làみず vàスイ

水 đọc là みずtrong ví dụ của bạn 水と米

水 được đọc làスイ khi kết hợp với chữ Hán khác như: 水泳(スイエイ).

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Khi 水 đứng một mình thì thường được đọc là みず (kunyomi).

Khi được ghép với một chữ Hán khác thì đọc là すいví dụ:水温(すいおん)

Trong ví dụ của bạn, không phải là từ ghép giữa 2 chữ Hán nên đọc là「みず」.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.