指示者の指示により、担当の業務を執行してその背に任ずる

dich giup cho minh

Bình luận

Theo chỉ thị của người phụ trách cho nên tôi thực thi nghiệp vụ phụ trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm nội dung đó

Đã trả lời vào 10/09/2019
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.