意味

Đã trả lời

職業柄 nghĩa là gì vậy mn

Bình luận
Chấp nhận

(Do) tính chất (của một) công việc (nhất định).

Đã trả lời vào 20/02/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.