少し日本語を話します và少し日本語を話せます – Khác nhau ở đâu?

Đã trả lời

Khác nhau giữa 2 câu dưới là gì hả mọi người? Có phải làし và せkhông? Nó có nghĩa là gì? Bạn mình nói, nếu dùng để nói tôi nói được một chút tiếng nhật thì dùng câu 2 tốt hơn. Có đúng không?

  1. 私は少し日本語を話します。
  2. 私は少し日本語を話せます。

Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

私は少し日本語を話します。

Dịch nghĩa là: Tôi sẽ nói một chút tiếng Nhật (bắt đầu nói bây giờ).

私は少し日本語話せます。

Dịch: Tôi có thể nói một chút tiếng Nhật (khả năng có thể nói được tiếng Nhật).

Sửa một chút lỗi sai ngữ pháp. Câu đúng phải là: 私は少し日本語話せます。

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Câu 2 là thể khả năng của động từ, nghĩa là ‘tôi có thể nói một chút tiếng Nhật”. Mặc dù vậy, đối với thể khả năng nên dùngが thay vì dùngを.

日本語が話せます

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.