名 và 名前 khác nhau ở điểm nào?

Đã trả lời

Theo như em nghĩ thì dùng 名前 thì lịch sự hơn là dùng 名 (thô lỗ hơn) nhưng trong văn viết thì 名 nghe có vẻ văn vẻ hơn, đúng không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

名前 chỉ nghĩa là “tên”, đôi khi お名前 được sử dụng trong hội thoại lịch sự. 名 không được sử dụng trong hội thoại.
Trong văn học có thể sử dụng 彼の名は~~ nhưng nó chỉ nghe hay khi có đi kèm ngữ cảnh, chứ cũng hoàn toàn không được sử dụng trong hội thoại.
Trong trường học, đôi khi nếu bạn phải tới phòng giáo viên (vì một lỗi nào đó), giáo viên sẽ dùng 名乗れ! để yêu cầu “nói tên em đi” nếu chúng ta không chào hỏi cẩn thận (người Nhật rất coi trọng lễ tiết).
Ngoài ra thì mình cũng không thấy sử dụng cái khác.

Đã trả lời vào 28/10/2015
Bình luận

Như bạn muangau nói, 名前 có nghĩa là tên trong cả văn viết và nói.

Cách lịch sự (không dùng để nói về bản thân): お名前

VD: お名前は何ですか。

Cách nói thông thường: 名前

VD: 私の名前は一郎です。

名 khi đứng một mình không được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, trong văn viết có thể dùng như sau:

Dùng để đếm người ~名
VD: 5名 nghĩa là 5 người (cũng có thể sử dụng ở nhà hàng).

Nó cũng có thể dùng làm hậu tố ~名
VD: 会社名 nghĩa là tên công ty.

Đã trả lời vào 28/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.