“助言する”と“忠告する”の使い方

助言する và 忠告するđều có nghĩa là khuyên bảo nhưng em không biết phải dùng mỗi từ trong ngữ cảnh như thế nào cả. mong mọi người giải đáp giúp em. 

Bình luận

Mình nghĩ là không khác nhau, không rõ lắm.

Đã trả lời vào 17/01/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.