列に並ぶ & 行列ができる

hai tu nay cung nghia la “xep thanh hang” thi cach dung co khac nhau k a

Bạn cố gắng dùng tiếng Việt có dấu khi đặt câu hỏi nhé, nếu không thì dùng hoàn toàn tiếng Nhật cũng không sao.

vào 05/11/2016.
Bình luận

Theo mình thì 2 từ này ý nghĩa không khác nhau. Chỉ khác nhau ở điểm:

列に並ぶ = 行列. Giống với từ 学ぶ=勉強

Ý nghĩa thì đều là xếp thành hàng. 

Đã trả lời vào 01/11/2016
Bình luận

Hai cụm trên mang ý nghĩa khác nhau. 

列に並ぶ: Chỉ hành động xếp thành hàng. Ví dụ: 私は列に並ぶ

行列ができる: Chỉ tình trạng xếp hàng.  Ví dụ: レストランに行列ができる

レストランに行列ができていたので、私は列に並んだ

Đã trả lời vào 02/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.