値 Phát âm như thế nào

Đã trả lời

n の値 (ち)/(あたい) / (ね)?

Bình luận
Chấp nhận

Theo như mình hiểu thì dùng như sau nhé :

 

Trường hợp 1 : là trường hợp như bạn hỏi ở trên, có ý nghĩa là giá trị cua một danh từ nào đó (Nの値) thì phát âm là あたい

 

Trường hợp 2 : là khi kết hợp với một chữ Kanji khác thành một từ mang ý nghĩa chỉ về giá cả thì phát âm là ね

 

               Ví dụ như : 値上(ねあげ)nghĩa là tăng giá.

 

                                       値下(ねさげ)nghĩa là giảm giá.

 

Trường hợp 3 : là trường hợp kết hợp với chữ Kanji khác mà không mang ý nghĩa chỉ về giá cả nói riêng như trương hợp trên mà có nghĩa giá trị thì phát âm là ち

 

           Ví dụ như: 価値(かち)nghĩa là giá trị

 

Bạn có thể tìm hiểu về các từ có chữ 値 và tra nghĩa của chúng là có thể nhận ra quy luật này.

 

Mình chỉ biết đến đây thôi. Nếu có gì chưa đúng hay thiếu sót thì mong mọi người chỉ giáo thêm nhé.

Đã trả lời vào 24/01/2018

Cảm ơn bạn nhé.

vào 25/01/2018.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.