使うと利用する

Đã trả lời

phân biệt giúp mình 使うvà 利用するthường thì 利用するcó cả nghĩa là lợi dụng nhưng hầu hết minh thấy nó mang nghĩa là sử dụng là nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Hi bạn,

使う: có nghĩa là sử dụng, dùng, không mang theo ngụ ý gì (theo nghĩa tổng quát, dùng cho tất cả các chủ ngữ, chủ thể).
利用する: Dùng với nghĩa sử dụng và ngụ ý nhờ việc sử dụng đó mà có được lợi ích.
Ví dụ khi bạn sử dụng 1 dịch vụ của 1 công ty abc nào đó:
a, あの会社のサービスを使う: mang nghĩa đơn giản là “tôi sử dụng dịch vụ của công ty đó” (sử dụng và không xác định được nó có mang lại lợi ích gì không?)
b, あの会社のサービスを利用する: cũng mang nghĩa tương tự. Nhưng người nói đã tìm hiểu và biết rằng sử dụng dịch vụ của công ty kia sẽ mang lại lợi ích cho họ.

Đã trả lời vào 30/05/2016
Bình luận

Xin lỗi vì giờ mới cảm ơn bạn được. Cảm ơn bạn nhé.

Đã trả lời vào 31/05/2016
Bình luận

Hi tamtey, nếu bạn thấy câu trả lời nào hữu ích và đúng với chủ đề topic bạn hỏi, thì bạn approve câu trả lời nhé.
Ngoài ra nếu bạn có câu hỏi khác thì bạn chia thành câu hỏi mới, như vậy sẽ dễ hơn cho nhưng người khác nếu muốn học và tìm kiếm kiến thức tương đương.
Chúc bạn học tốt.

Đã trả lời vào 01/06/2016
Bình luận

mình hiểu rồi mình cũng không để ý lắm. Và mình luôn nghĩ rằng hỏi nhiều quá sẽ làm phiền mọi người.

Đã trả lời vào 01/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.