今に là đề cập đến thời gian nào?

Đã trả lời

Em tra trong một số từ điển thì 今に có nghĩa là “không lâu trước kia/thậm chí ngay lúc này” và 今にも thì có nghĩa là “bất cứ lúc nào/sớm” và cả 2 dường như được dùng cho khoảng thời gian tương ứng với tương lai gần và 今にも dường như được dùng với nghĩa ngay lập tức nhiều hơn 今に. Tuy nhiên, những ví dụ giữa dường như lại chẳng có gì liên quan đến tương lai gần cả.

今に後悔するぞ。 Bạn sẽ thấy hối tiếc.

今にわかる。 Bạn sẽ thấy.

今にバチがあたるぞ。 Bạn sẽ nhận lại một ngày nào đó thôi.
Liệu今に có đúng là dùng cho thì tương lai gần? Nếu không thì cho em hỏi tại sao nó lại được sử dụng như trên các ví dụ trên?

Bình luận
Chấp nhận

今に đúng là mang nghĩa “tương lai gần” như bạn nói. Một cụm từ đồng nghĩa khác là「そのうち」.

Trong cả 3 ví dụ bạn đưa ra,「今に」 đều được sử dụng với nghĩa như trên, nếu bạn không nhận thấy nó mang nghĩa như vậy là do khi dịch ra thì thường không dịch từng từ một.

Đã trả lời vào 25/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.