人前:にんまえ và ひとまえ

Đã trả lời

Hầu hết trong tất cả các từ điển mình tìm kiếm đều chỉ có ひとまえ mà không thấy có  にんまえ. Điều đó làm mình thật sự thắc mắc không hiểu にんまえ có phải là từ có nghĩa không?

Dường như đây là từ duy nhất mình tìm được  一人前(いちにんまえ) có nghĩa giống với 一人分(ひとりぶん).

Bình luận
Chấp nhận

Cả hai từ ひとまえ và にんまえ đều có nghĩa.

人前(ひとまえ):(danh từ) công chúng, công cộng.
人前(にんまえ): (số đếm) phần (dùng cho bữa ăn), suất (ăn). Ví dụ: 1 suất = 1人前(いちにんまえ).
人前(じんぜん)(式) : (danh từ) một phong cách đám cưới không theo tôn giáo nào.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Mình nghĩ bạn có thể gặp  にんまえ ít nhất trong 3 trường hợp dưới đây:

1. “Suất” cho bữa ăn, trong trường hợp đếm như sau: 一人前(いちにんまえ), 二人前(ににんまえ) hay dùng để hỏi  何人前(なんにんまえ)

2.  Một cụm từ:  一人前(いちにんまえ) nghĩa là “trưởng thành”, cụm từ đầy đủ là: “一人前いちにんまえになる” với nghĩa “trở thành người lớn, trở thành người đàn ông”.

3. Cụm từ: 半人前(はんにんまえ), mình nghĩ nghĩa của nó có nghĩa là một nửa trưởng thành hay chưa trưởng thành.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.