二個 là gì vậy mọi người

trên google dịch có nhiều nghĩa quá
mọi người giúp với ạ
二個 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.