不, 非, 無 và 未 cách dùng và khác nhau!!!

Đã trả lời

Có nào cần lưu ý khi dùng 不, 非, 無 và 未 không? Sự khác nhau giữa những từ đó là gì?
Cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng định nghĩa dưới để tham khảo:

 nghĩa là “vắng mặt” (như trong: nó chưa bao giờ ở đó).

 nghĩa là “không đầy đủ, không hoàn thành” trong trường hợp bạn chưa đạt được cái gì đó(ví dụ: Chúng tôi vẫn còn rất xa trước khi đến được điểm đích).

 nghĩa là “không đầy đủ” trong trường hợp không đủ số lượng (ví dụ như trong: container chưa đầy).

 nghĩa “lỗi, bất thường” nhưng trong trường hợp là tiền tố thì nó nghiêng về nghĩa “tương phản” (đảo ngược ý nghĩa của từ).

Hy vọng những định nghĩa trên có thể giúp bạn.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Mình có câu trả lời cho như sau:

Với tính từ – na:  ~ có thể dùng tường tự với nghĩa của ~ではない

Với động từ suru:  là  ~しない

Cho cả động từ và danh từ ~ có nghĩa tương tự ~がない

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.