わたし は あまり はやい おきません có đúng ngữ pháp không?

Đã trả lời

Em đang cố gắng đặt câu sử dụng từ あまり và はやい như sau:

わたし は あまり はやい おきません。Tôi không hay thức dậy sớm lắm.

Nhưng càng đọc thì em càng cảm thấy sai. Anh chị giúp em với.

Bình luận
Chấp nhận

はやい là tính từ do đó nếu kết hợp với động từ thì bạn phải đổi  thành  , câu của bạn sẽ là:

わたしは あまり はやく おきません。

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.