ような không có danh từ theo sau nó

Đã trả lời

いつからか、翡翠がやってくれば平穏な朝を迎えられるような、そんな日課が出来上がっている。
Tại sao ở đây ような lại được sử dụng trước dấu phẩy?

Em đang học về ngữ pháp ような cả nhà giúp em với nhé.
Arigato ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Mẫu cơ bản của「~~ような」là danh từ theo sau nó, nhưng nếu danh từ không theo sau trực tiếp như trong trường hợp này thì danh từ đi kèm tương ứng sẽ là「日課」.

「いつからか、翡翠がやってくれば平穏な朝を迎えられるような、そんな日課が出来上がっている。」
「翡翠がやってくれば平穏な朝を迎えられるような」 là cụm tính từ bổ nghĩa cho「日課」.

「そんな」 cũng vậy「日課」.

「そんな」 ở đây có nghĩa là “kiểu đó/dạng đó”. Tác giả của câu văn cũng có thể dùng là「翡翠がやってくれば平穏な朝を迎えられるような日課」mà không cần đến「、そんな」.

「翡翠がやってくれば平穏な朝を迎えられるような」, sẽ một cụm tính từ dài và biểu lộ sắc thái hùng hồn nếu đặt「日課」ngay sau.

Bằng việc thêm 「、そんな」nó làm câu “bị ảnh hưởng,” và làm mềm câu.

Đã trả lời vào 17/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.