“もんじゃない” nghĩa là gì?

Đã trả lời

Mọi người cho em hỏi nghĩa của もんじゃないlà gì với ạ?

Bình luận
Chấp nhận

もん là viết tắt của物(もの).

Nghĩa phổ biến củaもの là “(vật lý) sự vật, sự việc” nhưng もん thường được dùng ở cuối một cấu cho nghĩa “lý do” hoặc “(giả thuyết) điều là” tương tự như (な)の.

そんなかわいいもんじゃないけど

Việc là, không dễ thương đến mức đấy nhưng mà…

もん thường nghe có vẻ hơi trẻ con, ngữ khí nóng nảy, hay nữ tính.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.