なんていうか có nghĩa gì trong câu?

Bối cảnh như sau: Nếu được hỏi liệu có hiểu nghĩa của từ nào đó không thì anh/cô ấy trả lời.

ううん、なんとなく使っているけど、でも、こう、なんていうか、…

Theo em thì なんていうか có nghĩa là “sao tôi lại nói vậy nhỉ?” nhưng vấn đề ở đây là  なんて không mang nghĩa là “tại sao”. Ai đó có thể giúp mình giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của なんていうか được không?
Em cảm ơn mọi người nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

なんていうか (hoặc  なんというか) trong câu mà bạn đưa ra là cụm từ phụ sử dụng khi ai đó đang cố gắng tìm ra câu phù hợp để nói tiếp. Nó có thể dịch tương tự như “để xem nào(xem nên nói gì)/tôi nên nói gì bây giờ nhỉ/…” .

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Nó là cụm từ phụ và không có nghĩa gì đáng nói, nó chủ yếu được người nói đưa ra như một dạng tự hỏi bản thân khi người nói không biết nói gì tiếp theo.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.