とこ có nghĩa gì trong câu?

Đây là câu chứa と:
とこの状況で思っちゃう僕はちょっとおかしいのか。
Mình không biết phải giải thích câu này thế nào. とこcó nghĩa gì ở đây?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn nên phân tích câu như sau:

と、この状況で思っちゃう僕は・・・
と ở đây là trợ từ dùng để trích dẫn câu.
Nếu bạn đưa cả câu trước nó thì có lẽ mình sẽ giải thích được rõ hơn.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.