ということになる

ということになる cấu trúc này có nghĩa là gì và sd khi nào ạ?

Bình luận

ことになる là cấu trúc chỉ hành động hay sự việc nào đó được đi đến quyết định với tác động của nhân tố bên ngoài (nghĩa là tự bản thân chủ thể không tự đưa ra quyết định mà phụ thuộc vào người khác).
Ví dụ:
私は来年大阪へ転勤することになった  — Tôi đã bị/được (công ty) chuyển công tác đi Osaka vào năm sau (chủ thể “tôi” không tự quyết định được vấn đề, mà do công ty đưa ra quyết định, dẫn đến kết quả “chuyển địa điểm làm việc sang osaka”). Mình dịch là công tác ở đây không có nghĩa là chuyến công tác nhé, vì thường người VN mình cũng hay dùng công việc là các công tác…

という ở đây có tác dụng trích dẫn hoặc chỉ ra vấn đề nào đó phía trước đã được ai đó nói/nhắc đến.

Đã trả lời vào 22/07/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.