で và が trong 上手に話せます?

Đã trả lời

Giúp em với các anh chị ơi:
日本語で上手に話せます。
日本語が上手にはなせます。

Rốt cuộc trong 2 câu trên câu nào đúng ạ? Dùng で hay が? Khi dùng với một ngôn ngữ nào đó thì dùng で, nhưng theo như câu em được học thì lại dùng が。

Em không hiểu tại sao lại vậy? Giúp em với ạ?

Bình luận
Chấp nhận

TRong trường hợp này, trợ từ で dùng vơi nghĩa phương thức/phương tiện (bằng, có, hay sử dụng …). Sự khách nhau của nó là ” nói bằng tiếng Nhật” và “nói tiếng Nhật”.
日本語で上手に話せます。
( Ai đó) có thể nói bằng tiếng Nhật tốt.
日本語が上手に話せます。
(Ai đó) có thể nói tiếng Nhật tốt.
Khi ai đó nói 日本語で話す,nghĩa là nói chuyện với ai đó hay nói gì đó mà sử dụng tiếng Nhật.

Ví dụ:
明日の講演は、日本語で上手に話せると思います。

Tuy nhiên, khi bạn nói về việc ai đó có thể nói tốt tiếng Nhật nói chung thì bạn nên dùng 日本語が上手に話せる sẽ tự nhiên hơn.

Đã trả lời vào 17/12/2015
Bình luận

Theo mình thì ý nghĩa của 2 câu như nhau. で trong trường hợp này được dùng như biểu hiện phương pháp được dùng, trong khi が được dùng như một hậu tố để xác định chủ ngữ của câu.

Đã trả lời vào 17/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.