で có thể mang nghĩa “và” không?

Đã trả lời

Chào mọi người ạ よろしくお願いします。

Em có bài tập về nhà và trong đó có dòng như sau:
‘私の名前はみのりで、十五さいです.’ Em nghĩ  で ở đây có nghĩa là “và” nhưng em cũng không dám chắc cho lắm, vì vậy có ai đó giúp em với ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ.

Bình luận
Chấp nhận

で, trong trường hợp này có chức năng giống thể  -て của từ だ. Vì vậy, nó dùng để kết nối 2 câu lại thành một câu, nghe cho tự nhiên.

私の名前はみのりだ。十五さいです。Tên tôi là Minori. Tôi 15 tuổi.
私の名前はみのりで、十五さいです。Tên tôi là Minori,  tôi 15 tuổi.

Nó tương tự như thể  -て trong ví dụ dưới:

朝ご飯を食べた。そして、急いで学校へ行った。Tôi ăn sáng. Sau đó nhanh chóng đến trường.
朝ご飯を食べて、急いで学校へ行った。Tôi ăn sáng, và nhanh chóng đến trường.

Vì vậy, trả lời cho câu hỏi của bạn. ĐÚNG, nó mang nghĩa là “VÀ”.

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Đó là dạng nối tiếp (thể -te) của từ ; thể nối tiếp được dùng để nối những sự vật, sự việc khác với nhâu, mang nghĩa là “và”: : 目を開けて、木を見た ‘Tôi mở mắt và nhìn thấy cây cối’.

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.