でも (demo) và けど (kedo)

Mặc dù được học về 2 từ trên từ khá lâu rồi, nhưng nói thật đến giờ em vẫn không hiểu rõ cách dùng cho lắm. Em vẫn thường dùng tương tự nhau.

Bình luận
Chấp nhận

でも và  けどđều có nghĩa là “nhưng”. Tuy nhiên, けどnối với mệnh đề thứ 2, có hoặc đôi khi không được nói đến.

Vì vậy, Như bạn lolem đưa ra ví dụ “あした は やすみ です けど” câu thực sự của bạn như sau:

“Ngày mai là ngày nghỉ, (nhưng) vì vậy mà tôi không thể đi ra cửa hàng”

nhưng có thể bỏ đi vế 2 để người nghe tự phán đoán.

Một tác dụng quan trọng khác (thường được dùng ở vùng Kansai) là làm “mềm” các tuyên bố khi bạn khẳng định một việc gì đó. Ví dụ:

“Tôi định đi… けど” (tôi muốn đi nhưng tôi sẽ không đi vì ảnh hưởng đến ai đó)

Nếu bạn ở Nhật hoặc học tập và làm việc với người Nhật, bạn sẽ nghe cách nói như vậy rất nhiều. Bạn cũng hãy cố nghe và học cách nói chuyện như vậy để khi bạn nói tiếng Nhật của bạn nghe tự nhiên hơn.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Thực ra mình cũng hay dùng tương tụ nhau. Chính xác thì nó có chút khác nhau, ví dụ:
でも あした やすみ です.” là một tuyên bố đơn giản.
あした やすみ です けど.” có chút kỳ vọng vào việc người nghe sẽ nhận ra mai là ngày nghỉ.

Mình không nghĩ được trường hợp nào khác nhau hoàn toàn để phận biệt rõ ràng.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.