でいる ở đây nghĩa là gì ạ, nó có giống である không ạ

独身でいる方が良いです

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.