っす có nghĩa gì trong câu dưới?

Đã trả lời

Chào mọi người, mình có 1 câu hỏi như sau. Trong câu dưới có っす ở cuối câu. っす có nghĩa gì?
それ使ってるっす.
Cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

っす là viết tắt của です.  Nhưng theo mình nó hoàn toàn không mang tính chất lịch sự, nói cách khác nó có chút nửa mùa, chả phải lịch sự, cũng không hẳn là quá bất lịch sự. Nên lời khuyên của mình là nếu bạn định nói 1 cách lịch sự thì dùng hẳn です là tốt nhất.
Câu đầy đủ sẽ là:
それを使ってるのです。

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

っす là viết tắt của từ です. Đôi khi trên phim mình còn nghe thấy có những đàn anh xã hội đen thay vì nói おはよう thì dùng おっす.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Nó là viết tắt của ですNhưng đôi khi nếu ở nhật bạn có thể sẽ nghe những người trẻ tuổi  (chủ yếu là con trai) đặtす trong câu chào hỏi mà không có っ như câu:  こんにちはす!こんばんはす!

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.