そのために & ですから

留学するつもりです。ですから、バイトしてお金をためている。 

留学するつもりです。そのために、バイトしてお金をためている。

Cho e hỏi cách dùng của 2 từ trên có gì khác nhau k ạ? Trong sách trắc nghiệm e thấy nó ghi cả 2 đáp án nhưng dịch thấy nghĩa giống nhau

Bình luận

Không biết bạn định hỏi gì ở đây.

Nhưng ý nghĩa của 2 cụm đó như sau:

ですから: vì vậy mà, do đó (vì A mà có B)

そのために: vì vậy (vì mục đích nào đó, làm B với mục đích phục vụ cho A).

Đã trả lời vào 06/10/2016

Lúc nãy e ghi chưa xong mà lỡ bấm đăng mất  . E cảm ơn nha

vào 06/10/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.