そうですか và そうなんですか

Đã trả lời

Trong trường hợp nào thì dùng そうですか? Trường hợp nào dùng そうなんですか??

Bình luận
Chấp nhận

Với 2 câu trên thường có thể dùng thay thế cho nhau, và bạn có thể thay thế cho bất kỳ trường hợp nào bạn muốn dùng, Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết sự khác biệt giữa cả hai thì:  そうなんですかdùng với nghĩa có chút ít ngạc nhiên, hoài nghi, không ngờ đến…ý nghĩa phụ thuộc vào nội dung đã đưa ra trong cuộc hội thoại.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.