し đặt ở cuối câu có nghĩa là gì?

Cho mình hỏi chữ し trong câu cuối cùng「気持ちいいだろうし」 nên dịch như thế nào? Mình cảm ơn.

し đặt ở cuối câu có nghĩa là gì?

Bình luận

Shi ở cuối mang hàm ý là ngoài cái việc đang nói đến thì còn có vấn đề khác nữa.

 

Bạn có thể dịch là “cũng”, “còn”

 

Nó còn đem lại cảm giác dễ chịu nữa.

Đã trả lời vào 25/09/2018

Cảm ơn bạn rất nhiều.

vào 28/10/2018.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.