しゃしん おねがいします – có thể dùng khi hỏi ai đó chụp ảnh hộ được không?

Nếu mình muốn hỏi một người Nhật để chụp ảnh hộ minh hay một nhóm bạn mình thì mình hỏi như bên dưới được không?

“しゃしん おねがいします” như một cách nói tắt thay vì nói dài hơn mà mình không nhớ được thì có được không?

Bình luận
Chấp nhận

(すみません、)写真しゃしんお願ねがいします。có lẽ có thể hiểu là “làm ơn chụp ảnh cho tôi/chúng tôi”, nhưng cũng có thể hiểu là “tôi có thể chụp ảnh bạn được không?”. Để tránh nhầm lẫn, bạn có thể dùng:
(すみません、)シャッターお願ねがいします。
(すみません、)シャッター押してください。

hoặc dùng:
(すみません、)写真撮ってください。
(すみません、)写真撮ってくれませんか。
(すみません、)写真撮ってもらえませんか。
(すみません、)写真撮ってもらえますか。

lịch sự hơn thì dùng:
すみません、写真撮っていただけますか。
すみません、写真撮っていただけませんか。
すみません、シャッターお願ねがいできますか。
すみません、シャッター押していただけますか。
すみません、シャッター押してもらってもいいですか。

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

“しゃしん おねがいします” cũng có thể dùng.

Tuy nhiên mình sẽ dùng “私共の写真を撮っていただけますか?” người ta có thể biết hay không biết bạn là người bản địa, nhưng dùng lịch sự chẳng mất gì cả. if I don’t know that native in person.

Dĩ nhiên bạn cũng có thể thêm すみません vào đầu câu như muangau đã gợi ý.
Chúc bạn học tốt.

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Nếu bạn lo ngại không nói đúng hay không nhớ được chính xác những câu dài, bạn có thể dùng câu rất đơn giản như sau (nhưng là dạng không lịch sự, đôi khi không được hay cho lắm khi bạn dùng với người lạ mặt).
写真とっていいのか?

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.