しています trong trường hợp này có nghĩa là gì?

ループは下記のような形をしています。

mình google dịch nó có nghĩa là “Vòng lặp có dạng sau”.

Theo mình hiểu しています  là đang làm gì, vậy ở đây cách dùng của  nó là như thế nào?

Mong các bạn chỉ hộ.

 

Bình luận

Trước tiên, mình phân tích về từ vựng và ngữ pháp để bạn dễ hiểu hơn như sau:

下記: Bên dưới, sau đây (thường đi kèm với ý nghĩa bạn muốn nhấn mạnh người đọc hãy xem nội dung bên dưới). 

のような: Như là

形をしています: Mang hình dạng/Có hình dạng (trường hợp này Shiteimasu dùng như Arimasu nhưng mang nghĩa nhấn mạnh sự vật/sự việc mang hình dạng đó và tiếp tục hình dạng đó trong cả tương lai). Bản thân しています là dạng tiếp diễn, nó không chỉ dùng với nghĩa doing something. 

Tóm lại, câu trên có thể dịch là: Vòng lặp mang hình dạng như sau.

Đã trả lời vào 28/03/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.