しています trong trường hợp này có nghĩa là gì?

ループは下記のような形をしています。

mình google dịch nó có nghĩa là “Vòng lặp có dạng sau”.

Theo mình hiểu しています  là đang làm gì, vậy ở đây cách dùng của  nó là như thế nào?

Mong các bạn chỉ hộ.

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.