ことになりました

Đã trả lời

mọi người cho em hỏi なりました và ことになりました khác nhau như thế nào ạ

Bình luận
Chấp nhận

Câu ví dụ thứ 3, ý bạn là câu:
日本語をよく頑張って練習しましたので日本人とペラペラ話すことになりました。
trong câu này 頑張って練習すしました với Vて dùng với ý nghĩa nối 2 động từ với nghĩa liệt kê hành động hoặc nối 2 động từ thành 1 từ mang nghĩa kép, trong câu này có nghĩa cố gắng luyện tập.

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

なります là động từ chỉ sự biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái kia.
Ví dụ: 良くなります\なりました –> trở nên tốt hơn.

Dĩ nhiên sẽ có thêm một vài cấu trúc khác khi có thêm từ đi kèm như ように… Thì ý nghĩa sẽ hơi thay đổi.

ことになります\なりました được sử dụng với nghĩa sự việc hay hành động đã được sắp xếp, quyết định hay trở nên như nào đó.
Ví dụ: khi bạn quyết định làm 1 việc gì đó 日本に行くことになりました。việc đi Nhật đã được quyết định, sắp xếp chuẩn bị xong xuôi…
Với nghĩa trở nên thì trong câu cần có giải thích hay giả định cho việc đó.
日本語をよく頑張って練習しましたので日本人とペラペラ話すことになりました。
Bởi vì đã cố gắng luyện tập tiếng Nhật thường xuyên,vì vậy đã  trở nên  giao tiếp thành thạo bằng tiếng Nhật (với người nhật).

Đã trả lời vào 07/05/2016
Bình luận

trong câu vd thứ 3 của bạn cho mình hỏi là vte đấy có chức năng hay thuộc cấu trúc nào đấy ạ.

Đã trả lời vào 15/05/2016
Bình luận

わかりました。ありがとうございました。

Đã trả lời vào 15/05/2016

Xem thêm: kiến thức tiếng Nhật để biết thêm nhiều ngữ pháp tiếng Nhật nhé

vào 23/06/2021.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.