こういうの là dùng để nói đến cái gì trong câu こういうのって天然が一番怖いのよ

どこまでドジっ娘なのよ、あの子
あはは…ま、まあ、わざとじゃないんだし
こういうのって天然が一番怖いのよ

Nội dung: あの子 quên gì đó trên phòng thứ mà họ cần để làm gì đó nên cô ấy quay lại phòng để lấy và 2 người khác rồi họ bắt đầu nói chuyện về cô ấy.

こういうの theo những gì mình biết có nghĩa là “thứ giống như vậy” nhưng mình không biết “như vậy” ở đây nghĩa là gì?

Bình luận
Chấp nhận

どこまでドジっ娘こなのよ、あの子こ
あはは…ま、まあ、わざとじゃないんだし
こういうのって天然てんねんが一番怖いちばんこわいのよ

「こういうの」ở đây đề cập đến  “ドジ” . 「ドジ」 là từ dùng trong hội thoại cho “vụng về”

Người nói muốn nói về rốt cuộc là cô ấy “vụng về” như vậy là do tính cách “bẩm sinh” thì sẽ làm cho người nói lo lắng nhất 「天然」(tự nhiên).

A: “Rốt cuộc thì vụng về đến mức nào chứ, cô gái đó ý?”
B: “Ahaha.. uhm, bạn biết đấy, đó không phải là cố ý”
A: “Nói đến việc đó, tính cách bẩm sinh như vậy là tôi sợ nhất đấy”

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.