から…にかけて、から…まで

明日は昼から夕方にかけて雨でしょう。

明日は昼から夕方まで雨でしょう。

2 mẫu câu này Ý nghĩa hay cách dùng có khác nhau không ạ?

Bình luận

から…にかけて: nghĩa là từ khoảng A cho đến khoảng B (thời gian không chính xác rõ ràng, thông thường dùng trong phỏng đoán). 

から…まで: nghĩa là từ A cho đến B (thời gian xác định rõ ràng, chính xác).

Vì vậy 2 câu trên có thể dịch như sau:

明日は昼から夕方にかけて雨でしょう。Ngày mai có lẽ từ khoảng trưa đến tối thì sẽ mưa (hay dùng trong dự báo thời tiết).

明日は昼から夕方まで雨でしょう。Ngày mai, có lẽ sẽ mưa từ trưa đến tối.

Khi bạn chắc chắn về thời gian thì dùng から…まで. Khi không chính xác mà chỉ phỏng đoán khoảng, hoặc thời gian chưa xác định rõ ràng thì dùng から…にかけて.

Đã trả lời vào 04/10/2016

E cảm ơn ạ 😀

 

vào 06/10/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.