お金と「ちょうど」の使い方 (cách sử dụng của “chōdo”)

Đã trả lời

Lý do và ý nghĩa khi người thu tiền (cashier) thường dùng  ちょうど khi nhận tiền?

500円ちょうどいただきます。

Trường hợp này theo mình hiểu tức là ‘tôi đã nhận chính xác 500 yên”

812円ちょうどいただきます。

Nếu mình phải trả 812 yên, thì mình hiểu câu này sẽ được dùng như câu trên.

Mình không hiểu là tại sao khi mình phải trả 612 yên, và mình đưa cho quầy thanh toán là 1112 yên. Và người ta vẫn nói câu:

1,112円ちょうどいただきます。

Nó chỉ là thói quen khi dùng câu đó ちょうどいただきます, hay nó có ý nào khác?

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra, nếu có tiền thừa, họ nên dùng:

1,112円お預かり(いた)します. (1112 en oazukari itashimasu)

Bởi vì họ tạm thời nhận tổng số tiền là 1112 yên để tính ra tiền thừa.
vậy mới nói, rất khó khi thay đổi thói quen sử dụng. hầu hết mọi người chỉ nhớ 1 cách dùng, và sau đó dùng thường xuyên, dẫn đến những người khác cũng băn khoăn, và cũng làm cho người nghe cảm thấy không được thoải mái.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Theo tôi, ở đây người ta muốn nói, họ đã nhận của bạn chính xác 1112 yên (không liên quan đến số tiền bạn phải trả là bao nhiêu).

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.