おしまい và おわり

Đã trả lời

Có gì khác giữa  おしまいoshimaiおわりowari với nghĩa “kết thúc”? Chúng có thể dùng tương đương nhau không?

Ví dụ:

テスト失敗したらおわりだぜ。

テスト失敗したらおしまいだぜ。

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ おしまい chủ yếu dùng trong các tường hợp “kết thúc một buổi tiệc hay sự kiện, một việc được tự nguyện bắt đầu. Vì vậy mình nghĩ câu 2 nghe có vẻ buồn cười.

おわり không phải là việc gì đó bạn có thể kiểm soát được.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Mình cũng nghĩ như bạn muangau. Vì おわり là “kết thúc” với một sự việc bạn không thể kiểm soát được, ví dụ như cuối 1 bộ phim sẽ có từ おわり, chứ không dùng  おしまい.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.