いけません có được sử dụng như một thán từ tương tự như いけない không?

Ví dụ: Khi bạn đi ra ngoài và nhận ra bạn quên không mang theo ví, bạn sẽ nói  いけない!お金ない; liệu có thể nói lịch sự là いけません!お金がありません?

(Cùng một vấn đề trên mình cũng muốn hỏi cho しまった・しまいました.)

Bình luận
Chấp nhận

Câu trả lời là không.

Bạn sẽ nghe rất buồn cười nếu dùng「いけません」như một thán từ, vì về cơ bản いけません」là từ để nói với người khác, chứ không dành để nói với bản thân. Bạn dùng nó để nói khi bạn cảm thấy việc gì đó không tốt hay để dừng ai đó làm việc gì đó mà bạn nghĩ là không tốt.

Khi bạn nói「いけない!お金忘すれた!」(“úi, không được rồi! quên tiền mất rồi”)

Dùng「いけない!」, 「いけねぇ!」, 「いけね!」, … như một thán từ ở vùng Kanto. 「いかん!」 ở vùng Nagoya「あかん!」ở vùng Osaka…

Tương tự với 「しまった/しまいました」chỉ  しまった mới được dùng như thán từ.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.