いうこと ở đây nghĩa là gì nhỉ?

Đã trả lời

total + n の値を total に代入するということです。

Mình dịch là “Giá trị của total + n được gán cho total” có được không?

 

Bình luận
Chấp nhận

mình nghĩ là được. 

ということ: là 1 dạng định ngữ. khi bạn nói về 1 thứ gì đó mà phải diễn tả dài dòng và kết thúc bằng động từ thì bạn dùng cái này. kết thúc bằng danh từ thì bạn có thể dùng のこと

 

Đã trả lời vào 25/01/2018

ありがとうございます

vào 30/01/2018.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.